Trang Dịch vụ Công của Sở Y tế tỉnh BRVT
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
5
Tổng hồ sơ đồng ý
2
Tổng hồ sơ từ chối
1
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Khám bệnh, chữa bệnh
Dược – Mỹ phẩm